Klaver4tocht

47571336_2055643411162810_1587024784200302592_n1.jpg

Klaver4tocht 1 mei 2021

Vanwege de vele onzekere factoren voor de komende maanden hebben wij besloten om de klaver4tocht in 2021 niet door te laten gaan. De voorwaarden waar wij als organisatie aan moeten voldoen om je veilig en gezond te laten deelnemen zijn voor ons niet haalbaar. De anderhalve meter in de rustlocaties is vrijwel onmogelijk. Daarnaast wordt er extra veel van onze vrijwilligers gevraagd om alles in goede banen te lijden. Een moeilijk besluit , maar een weloverwogen keuze. Gezondheid en veligheid van deelnemers, vrijwilligers en medewerkers staat bij ons voorop. 

Wandel 1 mei 2021 mee met de eerste editie Klaver4tocht in Nieuwehorne. Je kan kiezen uit 1 lus van 10 kilometer, 2 lusssen van ieder 10 kilometer, 3 lussen van ieder 10 kilometer of 4 lussen van ieder 10 kilometer. Vanuit uit het dorpshuis De Kiekenhof zijn vier prachtige routes uitgezet door de schitterende omgeving van Oude- en Nieuwehorne. Neem bv. de natuurgebieden; De Grote en Kleine Kiekenberg, Katlijker Schar, Katlijkerheide en de ydillische route langs het Kooipaad met eendenkooi. Routes gaan over zandpaden, weilandpaden, langs heideveldjes, houtwallen, langs water met weidse vergezichten, lieflijke roggeakkertjes. Een goede balans in verharde en onverharde paden. 

 

Inschrijven: via de link inschrijven.nl

Om het aantal wandelaars per tijdstip goed te kunnen reguleren, is vooraf inschrijven en betalen verplicht. Daarnaast werken we met tijdslots ter voorkoming van drukte op het inschrijfbureau en bij de rustpost. Op deze manier proberen wij coronaproof te werken. Je kunt bij de voorinschrijving kiezen uit een van de tijdslots. Is een tijdslot volgeboekt dan moet je uitwijken naar een andere tijdslot. Wil je samen met anderen wandelen, zorg dan dat je allen voor hetzelfde tijdslot boekt.

Inschrijven via inschrijven.nl klik op de link en je komt meteen op het inschrijfformulier.

Deelname kost €7,- per persoon, inclusief aandenken. KWBN leden ontvangen op vertoon van het lidmaatschappasje van de KWBN de 1 euro korting terug op het inschrijfbureau. Kinderen tot 12 jaar betalen 3 euro. 

Parkeren

Je kunt je auto gratis parkeren bij het Sportcomplex in Nieuwehorne. Parkeren is geheel op eigen risico. Doelgericht Wandelen is niet aansprakelijk voor eventuele geleden schade.

Extra maatregelen die we nemen vanwege corona:

 • Je kunt alleen meedoen als je vooraf online hebt ingeschreven. Hierbij kun je een gewenst tijdslot opgeven. Er geldt een maximum aantal deelnemers per tijdslot, zodat we het aantal mensen op de startlocatie kunnen reguleren.
 • Het spreekt inmiddels voor zich, maar houd 1,5 meter afstand van medewandelaars en mensen van de organisatie.
 • Wij zullen extra hygiënemaatregelen treffen. Ook doen we ons best een zo goed mogelijke doorstroming te organiseren van wandelaars, zodat je niet met veel wandelaars bij elkaar hoeft te staan.
 • Blijf thuis bij gezondheidsklachten, zoals neusverkoudheid, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging tot 38 graden of koorts.
 • Vermijd drukte en opeenhoping van wandelaars. Indien nodig wacht dan even op 1,5 meter afstand.
 • Heb je niet online ingeschreven en betaald, dan verzoeken wij je niet te komen. Je mag dan namelijk niet aan de wandeltocht deelnemen.
 • Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de coronamaatregelen, dan kan het zijn dat de Klaver4tocht helaas niet door kan gaan. Hiermee vervalt je inschrijving. Met de maatregelen die nu van kracht zijn lijkt het vooralsnog dat de wandeltocht door kan gaan. Wij hebben daarnaast ook contact met de gemeente over de maatregelen die wij moeten treffen.
 • In september ontvang je de laatste nieuwsbrief met verdere aandachtspunten corona
 • Door het online inschrijven verklaar je dat je zult houden aan de extra maatregelen vanwege de corona voor deze wandeltocht.

Reglement Wandeltocht

 • De organisatie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies, diefstal of enige andere vorm van geleden schade.

 • De organisatie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor ziekte of ongevallen van deelnemers, ongeacht de oorzaak daarvan.

 • Deelname is geheel op eigen risico.

 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisator.

 • Als deelnemer ga je akkoord met het gebruik van je naam en/of beeltenis in fotografie voor doeleinden van overige door Doelgericht Wandelen georganiseerde evenementen, zonder daarvoor vergoeding te claimen en zonder dat daarvoor vooraf toestemming is gevraagd. 

 • Ga voorzichtig om met de natuur en ruim je eigen afval op.

 • En het allerbelangrijkste... lach, geniet en verwonder! 
46511179_2035008579892960_3574897934128381952_n1.jpg
12.jpg

Doelgericht Wandelen