Klaver4tocht

klaver4tocht-mei.jpg

Klaver4tocht mei en juni 2021

KLAVER4TOCHT 384 WANDELAARS

Dit hadden wij never nooit niet verwacht dat er zoveel animo was voor de digitale Klaver4tocht. Er deden maar liefst 384 wandelaars mee en hebben het netto bedrag van 1444 euro bijeen gewandeld. Dit fantastische bedrag gaat naar het Uganda Child Care Foundation. Namens het UCCF en Doelgericht Wandelen hartelijk dank voor jullie deelname!!
Wil je jezelf weer eens flink uitdagen met een mooie wandeltocht?  
Schrijf je dan in voor de Klaver4tocht in en rond Oude-en Nieuwehorne. Je kunt gedurende de hele maand mei en juni deze tocht lopen. De start van iedere lus is vanaf de parkeerplaats Sportcomplex Udiros, Master van Dijkpaad 4.

Je kunt ervoor kiezen 1, 2, 3 of 4 lussen van oneveer 10 kilometer te lopen. Er zijn prachtige routes uitgezet door de schitterende omgeving van Oude- en Nieuwehorne, zoals de natuurgebieden; De grote en Kleine Kiekenberg, Katlijker Schar, Katlijkerheide en de idyllische route langs het Koaipaad met eendenkooi.

De routes gaan door bos, over zandpaden, weilandpaden, langs heideveldjes, houtwallen, en langs water met weidse vergezichten. Een goede balans tussen verharde en onverharde paden.

Heb je 1 of meerdere lussen van de Klaver4tocht volbracht, dan kun je de beloning afhalen aan de Schoterlandseweg 53 (brievenbus). Tige dank voor je deelname!

Voor deelname aan deze wandeltocht wordt een bijdrage van slechts  € 5 ,- gevraagd, waarbij de opbrengst ten goed komt aan Uganda Child Care Foundation. Deze organisatie draag ik een warm hart toe. Ten gevolge van de pandemie zijn medische kosten in Oeganda bijna verdrievoudigt en kunnen veel gezinnen geen zorg betalen. met de de donatie van deze wandeltocht betaald UCCF straks medicatie van die patiënten.   

 

Aanmelden via AsUgo klik op de link en je komt meteen op het inschrijfformulier. Na het aanmelden ontvang je binnen 2 uur de bevestiging en de code van de routes.

Als deelnemer aan de Klaver4tocht, loop je op een moment waarop het je uitkomt. Je maakt daarbij gratis gebruik van de wandelapp van AsUgo om de route of routes van je keuze, volgens het ‘volg de lijn principe’, live te kunnen volgen terwijl je loopt.                                                                  Uiteraard met inachtneming van de dan geldende Coronamaatregelen.

Meedoen met dit evenement is al leuk op zich, maar speciaal voor de relaties van Doelgericht Wandelen biedt AsUgo de mogelijkheid om met tot maar liefst 30% korting deel te nemen aan een toekomstige wandeltocht op locatie* naar keuze door heel Fryslân heen zie hiervoor de website AsUgo.

 

Achtergrond informatie goede doel                                                                                 In het zuiden van Oeganda- tegen de Tanzaniaanse grens - staat een kleine kliniek: De Kasaka Community Madical Clinic. Opgericht uit passie, voor de mensen op het platteland. Gerund met het geloof dat iedereen toegang moet hebben tot medische zorg.

De ideologie staat sinds vorig jaar maart sterk onder druk. De langdurige lockdown in het land en de vele restricties voor de lokale bevolking hield het virus in toom, maar deed de armoede groter worden. Geen inkomen was voor vele gezinnen een keiharde realiteit. Geen inkomen; geen eten; geen geld voor medisch zorg.

In de kliniek in het Oegandese dorpje Kasaka blijven de deuren open voor een ieder die zorg nodig heeft: geld of geen geld. Die liefdevolle manier van zorg verlenen komt steeds meer onder druk te staan sinds de prijzen van medicatie tijdens de lockdown bijna verdrievoudigt zijn. Patiënten weigeren is voor het team in Kasaka geen optie. Hulp ontvangen om de rekeningen van deze patiënten te dekken wel. 

Dankwoord                                                                                                                  De Uganda Child Care Foundation is dan ook dankbaar dat de wandelaars in actie te komen voor de patiënte op het platteland. Van een kleine wond tot een operatie; van een bevalling in het ziekenhuis tot een bloedonderzoek voor Malaria. Dankzij jullie bijdrage kan het medisch team in Kasaka klaar staan voor elke patiënt die bij de kliniek aanklopt voor hulp.

Jullie wandelen voor Bettie die een keizersnede kreeg. Jullie wandelen voor Fred die na een brommerongeluk in het ziekenhuis moet blijfen met een gebroken been. Dankzij jullie kunnen we de rekening betalen voor Willie, Martin,Nora en Mary, die getest werden op Malaria. Dankzij jullie kunnen we de rekeningen van baby's als Esther betalen die dankzij de aanwezigheid van beademingsapparatuur in het ziekenhuis nog leven. Namens al deze patiënten en het medisch team in Kasaka zeggen we bij voorbaat dank!

Uganda Child Care Foundation 

.

Reglement Wandeltocht

  • De organisatie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies, diefstal of enige andere vorm van geleden schade.

  • De organisatie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor ziekte of ongevallen van deelnemers, ongeacht de oorzaak daarvan.

  • Deelname is geheel op eigen risico.

  • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisator.

  • Als deelnemer ga je akkoord met het gebruik van je naam en/of beeltenis in fotografie voor doeleinden van overige door Doelgericht Wandelen georganiseerde evenementen, zonder daarvoor vergoeding te claimen en zonder dat daarvoor vooraf toestemming is gevraagd. 

  • Ga voorzichtig om met de natuur en ruim je eigen afval op.

  • En het allerbelangrijkste... lach, geniet en verwonder! 
medicatiekosten-kcmc-600x849.jpg
82647ac5-4bf5-450a-b6b7-7942e8c4940b.jpg

Doelgericht Wandelen