Friese Waterlinie Tocht

Frieswaterlinie-wandel2daagse.jpg

IN 2018 VIND ER GEEN FRIESE WATERLINIETOCHT PLAATS!

Na lang wikken en wegen heb ik besloten in 2018 geen Friese Waterlinietocht te organiseren. Dit jaar ga ik gebruiken om na te denken over een eventuele nieuwe opzet van deze tocht. Ook wil ik in 2018 tijd vrij maken voor een aantal persoonlijke doelen.

TARIEVEN

Boerderij.jpg

AANMELDEN EN STARTLOCATIE'S

Startlocatie.jpg
finish-522x391.jpg

REGLEMENT

Reglement Friese Waterlinietocht
1.Deelname geschied vrijwillig en geheel op eigen risico.
2.De wandeltocht wordt georganiseerd door Doelgericht Wandelen lid van de KWBN.
3.De deelnemer dient de aangegeven route te volgen.
4.Doelgericht Wandelen aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of ander onheil welke de deelnemers voor, tijdens en na de tocht is overkomen.
5.De deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor schade die hij of zij toebrengt aan eigendommen van derden.
6.De deelnemer dient voorzichtig om te gaan met de natuur en afval niet achter te laten.
7.In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.
8.Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun naam en/of beeltenis in fotografie voor doeleinden van overige door Doelgericht Wandelen georganiseerde evenementen, zonder daarvoor vergoeding te claimen en zonder dat daarvoor vooraf toestemming is gevraagd.
9.Restitutie van inleggelden vindt niet plaats.
10. Ben je lid van de KWBN, dan kun je op vertoon van je ledenpasje, de 1 euro lidmaatschapskorting terug ontvangen bij de inschrijftafel

OPZOEK NAAR...

We zoeken voor de Friese Waterlinie Tocht nog muzikanten, (straat)theatergroepen, vrijwilligeres, stagiairs en bedrijven die een rol willen spelen. Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op. Mail naar info@doelgerichtwandelen.nl en we spreken graag met je!!
de85bde809af5fd4d39f96a87d912d46.jpg

Doelgericht Wandelen

Schoterlandseweg 53 | 8413 NL - Oudehorne | 0513-541726 / 06-22830072 | info@doelgerichtwandelen.nl | KvK: 544069190000 
Doelgericht Wandelen is aangesloten bij de KWBN (Koninklijke Wandel Bond Nederland)

kwbn Friesladbeweegt